názvosloví judo

základní názvosloví

dožo - tělocvična pro judo
tatami - žíněnka
judogi - kimono
kumi-kata -
boj o úchop
rei - pozdrav
zarei - malý pozdrav
ritsurei - velký pozdrav
ukemi - pády
mae ukemi - pád vpřed
uširo ukemi - pád vzad
joko ukemi - pád na bok
tori - útočník (ten, kdo provádí chvat) uke - obránce (ten, kdo padá)
seiza - klek sedmo - „součást etiky juda” hažime - začněte, zahájení
matte - přerušení (zápasu)
soremade - vše skončilo (konec zápasu) osaekomi - držení nasazeno
sonomama - znehybnění
joši - pokračujte (po sonomama)
o - velký
goši - boky
uki - plout přes bok (malý)
harai - pohyb koštěte
gari - pohyb srpu
gači - vítězství
fusen - nenastoupení soupeře
makura - polštář
tači - postoj
uči - vnitřní
soto - vnější
aši - nohy
hiza - koleno
hara - břicho
waza - technika
cugi aši - chůze přísuvná
curi aši - chůze po zápasišti (normální) randori - cvičný zápas '
maita - vzdávám se
eri - límec
guruma - kruh te - paže obi - pás

Názvosloví použito z www.czechjudo.org

hodnocení zápasu

kinza- útok
ippon - vítězství na 10 bodů (10 bodů)
waza-ari - vedení 7 body (1 bodů)
waza-ari awasete ippon - vítězství - dvě waza-ari je ippon (10 bodů)
juko- skoro waza-ari 5 bodů (1 bod)
hansoku-make - diskvalifikace - 10 trestných bodů (10 bodů)
hantei - rozhodněte (zvolá rozhodčí v zápasišti)
hansoku gači - vítězství diskvalifikací soupeře
jusei gači - vítězství převahou
fusen gači - vítězství nenastoupením soupeře
kiken gači - vítězství vzdáním soupeře

techniky

nage-waza - technika porazů prováděná v postoji
ne-waza - technika boje na zemi 
katame-waza -technika boje na zemi (držení) 
osaekomi-waza - technika držení
kansetsu-waza - technika páčení
žime-waza - technika škrcení
tokui-waza - oblíbená (osobní) technika
sutemi-waza - technika strhů
goši-waza - technika boků
aši-waza -technika nohou
te-waza -technika paží
gaeši-waza -protichvaty
renraku-waza -kombinace
tandoku-renšu -nácvik technik bez soupeře
učikomi - nácvik rytmičnosti, zdokonalení stylu
jakusaku gejko - nácvik technik za pohyby s hodem bez odporu ukeho 
šizei - postoj, střeh, držení těla
šintai - pohyb po zápasišti