Historie judo

Jigoro Kano

          Jigoro Kano Profesor Dr. Jigoro Kano, tvůrce judo a zakladatel Kodokanu se narodil 28. 10. 1860 nedaleko města Kobe, odkud však jeho rodina přesídlila roku 1871 do Tokia. Jigoro Kano byl v mládí velmi slabý. Chtěl nějakým způsobem zvýšit svou sílu do té míry, aby se vyrovnal svým vrstevníkům, nebo je dokonce předčil. Slýchal občas, že existuje jakési zvláštní bojové umění, s jehož pomocí může malý a slabý člověk překonat daleko silnějšího útočníka. To byl důvod, proč se malý Jigoro Kano rozhodl naučit tomuto umění. S Ju-Jutsu se Kano poprvé seznámil ve svém rodišti od sluhy svého otce. Ve třinácti odešel studovat na soukromou anglickou školu v hlavním městě.

Studium Jigora Kana

           Úpadek starých škol Ju-Jutsu zbavil jejich učitele dosavadního zaměstnání, takže jim nezbylo, než hledat si obživu někde jinde. Nebylo proto právě snadné nalézt dobrého učitele Ju-Jutsu. Až v roce 1877 se Kano stal žákem sedmačtyřicetiletého Hachinosuke Fukudy. V této době se zapsal na tokijskou univerzitu ke studiu literárních věd. Když mistr Fukuda zemřel (1879) zanechal Kanovi všechny záznamy svého Dojo. Dalším mistrem který jej vyučoval byl tehdy dvaašedesátiletý Masachi Iso ze školy Shinyo-Ryu, který však dva roky nato rovněž umírá (1881). Kano se v této době věnoval studiu starých, dříve utajovaných rukopisů, které kupuje v antikvariátech mnohdy za velmi příznivé ceny. Poté se mu podařilo seznámit s Tsunetoshi Ikubou ze školy Kito-Ryu, jenž za Shogunátu patřil ke střední vrstvě samurajů. Ikuba zemřel v roce 1888 a ještě za svého života zanechal Kanovi velké technické dědictví školy Kito. Mladý Kano však hledal vytrvale: podařilo se mu nalézt výborného mistra Ju-Jutsu Teinosuke Yagi, který ho naučil základům svého umění. Kano, toužící po důkladném poznání tohoto starého umění, se postupně sešel s dalšími učiteli Hachinosuke Fukudou a ze školy Shinyo-Ryu a Tsunetoshi Ikubou ze školy Kito-Ryu a byl těmito třemi vynikajícími učiteli zasvěcen do tajů umění obou zmíněných škol. Mladého Kana nutila jeho neukojitelná touha po poznání k dalšímu studiu a zkoumání tajů dalších škol Ju-Jutsu. Pro tento účel nelitoval nikdy energie a všechen volný čas, který mu zbyl po splnění jeho učitelských povinností, věnoval vyhledávání a navštěvování třeba i vzdálených mistrů, jen aby se od nich naučil něčemu novému, co dosud neznal. A tak se mladý Jigoro Kano stal ve svém oboru uznávaným mistrem a dosáhl v něm takové úrovně jako dosud nikdo před ním. Čím více Kano studoval Ju-Jutsu, tím více se utvrzoval ve svém poznání, že je to nejen velmi zajímavé umění, mající možnost velkého uplatnění v praktickém životě, nýbrž i velmi dobrý prostředek pro trénink a vývoj těla i ducha.Toto poznání ho přivedlo na myšlenku využít tohoto umění v podstatně širším měřítku. Nejdříve ovšem bylo nutno staré umění upravit. Starý systém Ju-Jutsu nebyl totiž dostatečně upraven pro civilní tělesný, psychický a morální trénink a vývoj. Každá ze starých škol Ju-Jutsu měla své přednosti i nedostatky. Kano dospěl k závěru, že nejlépe bude vybrat si principy několika škol, a tak položit základy, na nichž by bylo možno postavit nový systém Ju-Jutsu, třeba jen pro trénink a sebeobranu v praktickém životě.

Kodokan Judo

               Jigoro Kano založil roku 1882 – ve svých dvaadvaceti letech – vlastní školu, kterou nazval Kodokan (místo ke studiu cesty) a v níž začal vyučovat svému vlastnímu systému, který místo Ju-Jutsu nazval jménem judo. Podle díla Bujutsu-Ryusoroku, biografie zakladatelů různých škol bojového umění, i podle dalších pramenů, přežilo před vytvoření Kodokan-Judo celkem kolem dvaceti velkých škol. Nejznámějšími a nejuznávanějšími byly školy, Sekiguchi-Ryu, Kyushin-Ryu, Takenouchi-Ryu a Tenshin Shinyo-Ryu, z nichž poslední dvě zvláště pečlivě studoval tvůrce Kodokan-Judo profesor Dr. Jigoro Kano. Rozdílnost těchto škol spočívala hlavně ve specializaci na určitý druh techniky. Kito-Ryu byla proslavena porazy, Takenouchi-Ryu technikami znehybnění a Tenshin Shinyo-Ryu technikami úderů. Můžeme tedy říci, že dnešní Kodokan Judo vzešlo ze starého Ju-Jutsu zjemněním a upravením chvatů vybraných ze systému několika starých škol a jejich uspořádáním do nového systému, který je mimo jiné též sportovní disciplínou. Tak získalo judo tu podobu, v níž je známe dnes. Lze tedy říci, že Kodokan Judo pozvedlo staré Ju-Jutsu a uvedlo je ve známost celého světa. Kodokan Judo je tedy jednou z moderních škol Ju-Jutsu.

Volba názvu Kodokan Judo


            Tento nový systém nazval Kodokan-Judo. Nový název pro svůj systém zvolil Kano místo dosud užívaného názvu Ju-Jutsu proto, že jeho systém nebyl už jen dosavadním Ju-Jutsu. Kano samozřejmě učil „jitsu“, učil je však zároveň s „do“, což je „cesta“ nebo „princip“. Tento nový název se velmi brzy vžil přesto, že před tím, než jej začal pro svůj nový systém užívat Jigoro Kano, užívala tohoto názvu jen jediná ze všech japonských škol, a to škola Yikishin-Ryu. Kano si pro svůj systém zvolil toto málo užívané jméno úmyslně: chtěl tím odlišit svou novou školu od všech starých. Protože přece jen ji založil na tom, čemu se naučil od starých mistrů Ju-Jutsu, nepovažoval Kano za správné vybrat si název, který by s ním neměl nic společného a neupomínal na staré bojové umění japonské tradice. Rovněž pro to, aby nezůstal při běžném a užívaném názvu Ju-Jutsu, měl Kano pádné důvody. Jedním z nich je skutečnost, že některé školy Ju-Jutsu s oblibou dávaly přednost příliš tvrdým technikám, které velmi často skončily zraněním, takže mnoho lidí dospělo k závěru, že Ju-Jutsu je velmi surové a nebezpečné. V tělocvičnách různých škol, kde nebyl vždycky dostatečný dozor nebo kde nebyl výcvik veden morálně vyspělými cvičiteli a dobrými pedagogy, zacházeli starší žáci zbytečně tvrdě se začátečníky, čímž přispěli ke vzniku názoru, že Ju-Jutsu vychovává z mladých lidí rváče a vede k zesurovění jejich povah. To tedy byly důvody, které profesora Kano vedly ke zvolení názvu judo, k němuž ještě připojil slovo Kodokan, aby odlišil svůj systém od judo, kterému kdysi učila škola Yikishin-Ryu.


Vznik Kodokanu

       Chrám Eishoji Když roku 1882 založil Jigoro Kano svůj Kodokan, nalezl pro něj útočiště ve starém buddhistickém chrámu, kde měl k dispozici malou místnost s dvanácti rohožemi rozměrů 25 x 35 cm, na nichž v prvém roce cvičilo jen devět žáků. Obecná historie Kodokan Judo uvádí jako datum jeho vzniku 5. červenec 1882 což je den příchodu Kana do chrámu Eishoji. Ve skutečnosti však nelze přesně stanovit datum vzniku Kodoka Judo, protože Kano přizpůsoboval techniky Ju-Jutsu krok za krokem a tak je možná správným datem pro vznik Kodokan Judo rok 1884, který uvádí také některá literatura. Co je však jasné je to, že Kano zahájil výuku v chrámu Eishoji v roce 1882.

 Boj o přežití

            Rok 1886 byl pro Kodokan velmi důležitý. V té době začaly staré školy znovu oživovat Ju-Jutsu a v boji o žáky začaly mezi sebou soupeřit. Posléze došlo k vyvrcholení tohoto soupeření. Roku 1886 bylo na popud ředitele tokijské policie uspořádáno utkání mezi školami. Význam tohoto utkání byl nesmírný, byla to vlastně rozhodující bitva, neboť tu nešlo o nic menšího než o uznání a život tohoto nebo onoho systému a případná porážka by jistě znamenala konec Kodokanu. V utkání se školou mistra Totsuki, na které vyslaly obě školy po dvanácti závodnících, oslavil Kodokan nebývalé vítězství: jen jeden zápas skončil nerozhodně, ve všech ostatních zvítězili reprezentanti Kodokanu. I v dalších utkáních dokázali svoji převahu nad žáky jiných škol. Toto rozhodné a dokonale přesvědčivé vítězství zajistilo Kodokanu nesporné prvenství před všemi školami Ju-Jutsu, a to nejen pokud jde o vnitřní náplň a morální působení, ale především o praktický význam v boji. Od té doby nastal rozvoj „Kodokan-Judo“ na školách v Japonsku a v japonské armádě jako prostředek zvýšení bojeschopnosti vojáků při boji zblízka. Během různých militaristických akcí, zvláště při tzv. „Boxerském povstání“ v Číně v letech 1884 – 1901 byly poprvé použiti v boji japonští vojáci vycvičení metodami Kodokan-Judo.


Zásady Kodokanu

            Zásady techniky Kodokan Judo byly stanoveny už roku 1887, jeho vnitřní náplň však byla zdokonalována, až konečně byla definitivně stanovena roku 1922. Téhož roku byla založena Kulturní společnost Kodokan a bylo ustanoveno společenské hnutí s hesly Seriyoku-Zenyo (v překladu „maximální efektivnost“ nebo „co nejúčinněji“) a Jita-Kyoei, (t. j. „vzájemné dobro a všeobecný prospěch“).

 Význam osobnosti Jigora Kana

           Jigoro Kano je pravděpodobně nejvýznamnější osobností moderních japonských bojových umění Budó (válečná cesta). Sám je celosvětově známý jako tvůrce Judo. Znak „do“ je podle jeho vzoru celosvětově užíván jako součást názvu moderních japonských bojových umění. Kano se osobně znal se všemi tehdy žijícími velkými mistry japonských bojových umění. Uvědomoval si, že postupně vymírají a že je potřeba zachovat jejich vědění příštím generacím. Z tohoto důvodu založil oddělení výzkumu a studií starých umění bojů „Kobudo Kenkyukai“. Tato stará bojová umění považoval za kulturní památku Japonska. Kano zavedl systém technických stupňů „Kyu“ a „Dan“, která převzala všechna Budo. Pracoval jako vysokoškolský učitel a jako úředník ministerstva školství. Měl velký vliv v organizaci Dai Nippon Butoku kai, pověřenou katalogizací a sjednocováním různých vojenských umění v Japonsku. Vyjímečnost Kana se projevila také v jeho snaze o poznání evropské tělesné výchovy. Kano se věnoval i studiu boxu, gymnastiky a anatomie, což v Japonsku té doby bylo neobvyklé, neboť tělesná výchova „Taiiku“ neexistovala a Japonci neznali tělesná cvičení, jejichž smyslem by byl jen tělesný rozvoj. Kano studoval dva roky v Oxfordu a Evropu navštívil šestkrát. V roce 1936 přednášel i v Praze.

Ju-Jutsu ve 20. století

Kano a další mistři BUDO

              Kano byl osobním přítelem jednoho z největších mistrů Karatedo Gichina Funakoshiho. Velmi respektoval Ueshibu, zakladatele Aikido. Věděl, že inspiračním zdrojem všech bojových umění je japonský šerm, a proto zval jednou týdně do své školy nejlepší mistry šermu, kteří učili jeho žáky. Z šermu se do Kodokanu dostává koncept „Shinkenshobu“ (Shin-pravdivý, ken-meč, shobu-utkání). Znamená to – utkání končí na jeden bod, tak jako v boj končí smrtí jednoho ze šermířů jediným sekem meče. Kano a Funakoshi Funakoshi Mistr Gichin Funakoshi (1868-1957) odjel z Okinawy do Japonska (Tokia) v květnu 1922. V této době se setkal s mistrem Kano, mistr Kano byl nadšen Funakoshiho technikou a často ho zval do svého dojo. Tak se do Kodokanu od Funakoshiho dostává technika úderů a kopů mnohem vyšší úrovně. Celý život spojovalo oba mistry hluboké přátelství. Říká se, že se mistr Funakoshi poté, co Kano roku 1938 zemřel, každé ráno na počest velkého mistra poklonil směrem ke Kodokanu. Přátelství obou mistrů ovlivnilo též i Funakoshiho pojetí KARATE-DO a bylo ukončeno až jeho smrtí 26. 4. 1957.

Ju-jutsu v Evropě 
           
Japonští instruktoři předvedli poprvé v Evropě v roce 1901 své ukázky Ju-Jutsu v Londýně. Následně zde byla zahájena výuka Ju-Jutsu a založen institut BUDOKWAI. V letech 1907 – 1910 byla zahájena výuka Ju-Jutsu v Praze. První světová válka přerušila rozvoj juda ve světě. Výcvik však pokračoval v některých armádách. Po ukončení války zahájili v Evropě různí instruktoři výuku Ju-Jutsu, které se rozšířilo ve Velké Británii, Francii, USA, Švýcarsku a Německu.

Počátky Ju-Jutsu v ČR  
                Rok 1919 je označován jako vznik organizovaného Ju-Jutsu a juda v ČSR. Vojenská tělovýchovná škola zařazuje do programu výcviku pro léta 1922 – 1926 výcvik Ju-Jutsu. V roce 1930 byly v Praze zahájeny pravidelné kurzy pro vysokoškoláky v tělocvičně Marathon v Černé ulici pod vedením Adolfa Lebedy. V roce 1933 byl založen první samostatný oddíl Ju-Jutsu ve VŠ Praha pod vedením Ing. O. Pecáka. V Brně již v té době vedl výcvik Ju-Jutsu F.S.Dobó, který sehrál v historii čs. juda význačnou roli. V roce 1933 ČSR poprvé navštívil i zakladatel juda profesor Jigoro Kano, který vedl své propagační kurzy a v Praze předvedl instruktáž na VŠ Praha.V roce 1934 zahájil výcvik ve VŠ Praha v Marathonu F.S.Dodó. V Plzni byl založen samostatný oddíl Ju-Jutsu při BC Star Plzeň. 30. 11. – 2.12.1934 bylo první Mistrovství Evropy v Drážďanech, byla založena Evropská unie juda se sídlem v Berlíně. Zakládajícím členem byla i ČSR. 3. 4. 1936 byl založen Československý svaz Ju-Jutsu. Prvním předsedou byl zvolen profesor Dr. František Smotlacha. Při cestě na OH v Berlíně navštívil ČSR podruhé prof. Dr. Jigoro Kano. Přednáškami a instruktážemi zahájil výcvik juda ve školním roce 1936 – 1937 ve VŠ Praha. Zakladatel JUDA prof. Dr. JIGORO KANO zemřel v roce 1938. Koncem roku 1956 byl ustanoven Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV) a pod touto organizací také vznikl přejmenováním Československého svazu Ju-Jutsu Československý svaz juda. Na zasedání MOV v Římě bylo přijato judo mezi olympijské sporty a bylo zařazeno na pořad olympijských her v Tokiu 1964. V roce 1993 po rozdělení republiky vzniká Český svaz juda. Tato historie Ju-Jutsu a juda není úplná, chybí v ní celá řada historicky cenných údajů, ale věřím, že podává hrubý přehled o vzniku Ju-Jutsu a jeho vývoji.


Kodokan dnes
           Dnešní Kodokan má velkou sedmipatrovou budovu, v níž je jedna velká a několik menších cvičebních hal, jejichž podlahy jsou vyloženy tatami v celkové výměře kolem tisíce čtverečních metrů. Počet lidí, zabývajících se studiem judo, dosahuje jen v Japonsku asi dvanácti miliónů, nehledě na to, že judo je dnes rozšířeno po celém světě. I největší sen posledních let života profesora Jigoro Kano se splnil, byla ustanovena Mezinárodní federace judo (FIJ). Je samozřejmé, že Jigoro Kano musel překonat celou řadu překážek, neboť jeho myšlenka nenašla hned pochopení a mnoho nepřátel se snažilo zmařit jeho úsilí.